Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF kiegészítés az akkumulátorokra és azokra a termékekre, melyre a vásárló ráutaló magatartásával (termék kifizetése) utasította a céget a megrendelés teljesítésére: Tájékoztatjuk, mivel a termék előkészítése/elkészítése/ beszerzése vevő általi kifizetés esetén, utasítást/kérést jelent teljesítésre cégünk felé, ami már nem fordítható vissza költségmentesen, (ez terhelné cégünket) így ha a terméket kifizeti cégünk felé (már szerződéses állapot), azzal Ön előzetes beleegyezését adja és annak a fogyasztó általi tudomásulvételét, hogy szerződéskötés esetén elveszíti elállási jogát, azzal egyidejűleg lemond az elállási jogáról. Ön azzal, hogy a terméket kifizeti cégünk felé, vállalja, hogy a kifizetett termék olyan paraméterekkel rendelkezik, amiről meggyőződött és amit kizárólag az Ön igényeinek és személyére szabtak, vagy az Ön igényeinek készítettük elő/elkészítettük/beszereztük, így átvételt követően szabadon rendelkezik annak tulajdonjogával és cégünk felé nincs további követelése , beleértve az elállási jogot is, mellyel egyidejűleg lemond, valamint harmadik félt nem von be jogvitába a fentieket figyelembe véve és annak elfogadásával szerződéskötés esetén. A jótállási jogot nem érintik az itt leírtak. A fentieket a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra alapozzuk. A fentiek értelmében célunk, hogy a vevő/ügyfél/fogyasztó, felelősség vállalása mellett döntsön arról, hogy az egyedileg neki szánt, előkészített/elkészített/összeállított/beszerzett, termék/termékek teljesítésre utasítva cégünket, saját döntéséből és akaratánál fogva tette azt meg, aminek visszautasítása esetén, szerződéskötést követően a céget veszteség érné, csak, egy meggondolatlanságból tett lépés miatt, mivel a termékek beszerzése/elkészítése/ megrendelése/ egyedi kérések, igények biztosítása sok munkával és sokszor magas költségekkel jár, aminek visszafordítása jelentős veszteséget okozna cégünknek.
Adatkezelési tájékoztató